ĐIỂM ĐẾN

Vận Chuyển Lữ Hành

KHÁCH SẠN

Du Lịch Đà Lạt

 Xe Vip Limousine các chuyến 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00.

 Các loại xe mới sản xuất 2016 & 2017, Toyota, Ford, Misubisi

08:00 - 16:00

Giá tour: 450,000 VNĐ / 01 khách.

♣ 

Xe Vip Limousine các chuyến 06:30 , 07:30, 08:30, 09:30,10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.

08:00 - 16:00

 Giá tour: 400,000 VNĐ / 1 khách

08:00 - 16:00

Giá tour 450,000 VNĐ/ 1 khách

Xe buồng riêng cao cấp, xe Vip Limousine

Khởi hành hàng ngày 04:00 - 10:00

Giá tour: 400,000 VNĐ/ 1 khách.

08:00 - 16:00

Giá tour: 500,000 VND / 1 khách

Top