ĐIỂM ĐẾN

Vận Chuyển Lữ Hành

KHÁCH SẠN

Du Lịch Đà Lạt

Khởi hành: 06:30; 07:30; 08:30; 09:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30.

 Các loại xe mới sản xuất 2018 & 2020, Toyota, Ford, Mitsubisi đến nay

08:00 - 16:00

Giá tour: 450,000 VNĐ / 01 khách.

Khởi hành: 06:30; 07:30; 08:30; 09:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30.

08:00 - 16:00

 Giá tour: 400,000 VNĐ / 1 khách

08:00 - 16:00

Giá tour 450,000 VNĐ/ 1 khách

Xe buồng riêng cao cấp, xe Vip Limousine

Khởi hành hàng ngày 04:00 - 10:00

Giá tour: 400,000 VNĐ/ 1 khách.

08:00 - 16:00

Giá tour: 500,000 VND / 1 khách

Top