ĐIỂM ĐẾN

Vận Chuyển Lữ Hành

KHÁCH SẠN

Du Lịch Đà Lạt

Từ 05 tháng 10 năm 2019 đến 15 tháng 11 năm 2019, khuyến mãi.

150,000 VND / 01 vé 1 chiều.

Xe Vip Limousine các chuyến 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00.

Xe buồng riêng cao cấp, xe Vip Limousine

 

Xe Vip Limousine các chuyến 06:30 , 07:30, 08:30, 09:30,10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.

 Các loại xe mới sản xuất 2016 & 2017, Toyota, Ford, Misubisi

08:00 sáng đến 16:00 chiều.

Xe giường nằm khởi hành hàng ngày 17:00 

08:00 sáng đến 16:00 chiều.

Top