ĐIỂM ĐẾN

Vận Chuyển Lữ Hành

KHÁCH SẠN

Du Lịch Đà Lạt

 Khởi hành hàng ngày từ 7:30 sáng đến 17:00 chiều.

Xe buồng riêng cao cấp, xe Vip Limousine

Xe Limousin giờ chạy: từ 7:00 sáng đến 17:00 chiều , hàng ngày

xe ghế ngồi, xe giường nằm 8:00, 10:00, 13:00, 17:00

Xe giường nằm khởi hành hàng ngày 17:00 

 Các loại xe mới sản xuất 2016 & 2017, Toyota, Ford, Misubisi

08:00 sáng đến 16:00 chiều.

Top