ĐIỂM ĐẾN

Vận Chuyển Lữ Hành

KHÁCH SẠN

Vé Xe Du Lịch từ Đà Lạt

Từ 05 tháng 10 năm 2019 đến 15 tháng 11 năm 2019, khuyến mãi.

150,000 VND / 01 vé 1 chiều.

Xe Vip Limousine các chuyến 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00.

Xe giường nằm khởi hành hàng ngày 17:00 

Xe buồng riêng cao cấp, xe Vip Limousine

xe ghế ngồi, xe giường nằm 8:00, 10:00, 13:00, 17:00

Từ 05 tháng 10 năm 2019 đến 15 tháng 11 năm 2019, khuyến mãi.

150,000 VND / 01 vé 1 chiều.

Khứ hồi 300,000 VND / 1 vé / 2 chiều.

Xe Vip Limousine các chuyến 07:30, 08:30, 09:30,10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.

Top