ĐIỂM ĐẾN

Vận Chuyển Lữ Hành

KHÁCH SẠN

Du Lịch Nha Trang

Tour Tắm Bùn trên đảo Hòn Tằm

Hình thức: Ghép nhóm | Hàng ngày

Thời gian: 08:30 - 15:30

Điểm đón: tại khách sạn

 Xe Vip Limousine các chuyến 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 Nha Trang đi Đà Lạt.

Xe Vip Limousine Nha Trang đi Đà Lạt các chuyến 06:00,07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00,  13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Tour Đảo kèm Lặn Biển

Hình thức: Ghép nhóm | Hàng ngày

Thời gian: 08:30 - 15:30

Điểm đón: tại khách sạn

Hình thức: Ghép nhóm  Hàng ngày Thời gian: 08:30 - 15:30 Điểm đón: tại khách sạn Giá tour: 550,000 VNĐ / 1 khách

Hình thức: Ghép nhóm | Hàng ngày

Thời gian: 08:30 - 15:30

Điểm đón: tại khách sạn

Hình thức: Tour ghép | Hàng ngàyThời gian: 07:30 - 17:00Điểm đón: tại Khách sạn

 Các loại xe mới sản xuất 2016 & 2017, Toyota, Ford, Misubisi, Hyundai

Tour Đảo kèm Lặn Biển

Hình thức: Ghép nhóm | Hàng ngày

Thời gian: 08:30 - 15:30

Điểm đón: tại khách sạn

Top