ĐIỂM ĐẾN

Vận Chuyển Lữ Hành

KHÁCH SẠN

Du Lịch Nha Trang

 Các loại xe mới sản xuất 2016 & 2017, Toyota, Ford, Misubisi, Hyundai

Hàng ngày các chuyến:Xe giường nằm 40 giường, WIFI, nhà vệ sinh trên xe.

 

160,000 VND / 01 vé 1 chiều.

Xe Vip Limousine Nha Trang đi Đà Lạt các chuyến 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,18:00

Hàng ngày các chuyến:Xe giường nằm 40 giường, WIFI, nhà vệ sinh trên xe.

Từ 05 tháng 10 năm 2019 đến 15 tháng 11 năm 2019, khuyến mãi.

150,000 VND / 01 vé 1 chiều.

Xe Vip Limousine các chuyến 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 Nha Trang đi Đà Lạt.

Hàng ngày các chuyến:Xe giường nằm 40 giường, WIFI, nhà vệ sinh trên xe.

Top